disclaimer

De website 2Spanje.nl is onderdeel van Pien Travel. Niets op deze website mag door anderen dan Pien Travel geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op door uitvoerende reisorganisaties en andere participanten verstrekte gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens Pien Travel geen rechten worden ontleend. Pien Travel is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

Pien Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie op deze website.